cantinas ایران فرهنگ انیمیشن انیمیشن

cantinas: ایران فرهنگ انیمیشن انیمیشن روزنامه دیرین دیرین خبر زیر ذره بین

گت بلاگز اخبار اجتماعی هشداری از جنس حیات

بر اساس مطالعات انجام شده است تا سال ۲۰۴۰، حدود ‌۳۳ کشور در اوضاع شدید کم آبی قرار خواهند گرفت که از این تعداد ۱۴ کشور از خاورمیانه در میان این کشورها وجود دارن

هشداری از جنس حیات

هشداری از جنس حیات

عبارات مهم : ایران

بر اساس مطالعات انجام شده است تا سال ۲۰۴۰، حدود ۳۳ کشور در اوضاع شدید کم آبی قرار خواهند گرفت که از این تعداد ۱۴ کشور از خاورمیانه در میان این کشورها وجود دارند و رتبه کشور عزیزمان ایران در این لیست مرتبه سیزدهم هست.

به گزارش ایسنا، منابع آب شیرین کره زمین در حدود ۲.۵ درصد از کل منابع آب را به خود تخصیص داده شده است داده است که با توجه به عواملی مانند رشد جمعیت و توسعه فعالیت های بشری، بحران آب بسیاری از کشورها را ترساندن می کند.

علاوه بر این حجم آب موجود در زمین ۱.۴ میلیارد کیلومتر مربع تخمین زده شده است که از این میزان را ۹۷.۵ درصد آب شور تشکیل داده، همچنین از این نظر کره زمین با عنوان “سیاره نمکی” یاد می شود چراکه از کل حجم آب موجود در کره زمین تنها ۲.۵ درصد آن شیرین است.

هشداری از جنس حیات

از سوی دیگر باتوجه به رشد فزاینده جمعیت و لزوم دسترسی به آب شیرین، آینده نگری شده است که تا سال ۲۰۴۰ میزان جمعیت دنیا به بیش از ۹ میلیارد نفر خواهد رسید که این مساله نشان دهنده نیاز تامین آب کافی جهت زندگی است.

این در حالی است که در حال حاضر میزان مصرف آب شیرین در کل دنیا حدود ۴۵۰۰ میلیارد متر مکعب تخمین زده می شود که از این رقم حدود ۷۰ درصد در بخش کشاورزی، ۲۰ درصد در بخش صنعت و ۱۰ درصد در مصارف عمومی شهری مصرف می شود، ضمن آنکه حدود دو دهم درصد از مصرف آب در بخش معدن مصرف می شود که در مقایسه با سایر مصارف بسیار پایین است.

بر اساس مطالعات انجام شده است تا سال ۲۰۴۰، حدود ‌۳۳ کشور در اوضاع شدید کم آبی قرار خواهند گرفت که از این تعداد ۱۴ کشور از خاورمیانه در میان این کشورها وجود دارن

متاسفانه علی رغم اینکه کشور عزیزمان ایران یک کشور در زمره کشور های بی آب آشنا شده است ولی بر اساس رده بندی های جهانی کشور کشور عزیزمان ایران در رده کشورهایی قرار می گیرد که بیشترین مصرف آب را در بخش کشاورزی دارد.

همچنین بر اساس آمار جهانی کشور عزیزمان ایران سیزدهمین کشوری است که تا سال ۲۰۴۰ با بحران شدید بی آبی مواجه می شود، ولی قبل از کشور عزیزمان ایران بحرین کویت، قطر، سن مارینو و سنگاپور در اول لیست قرار گرفته اند و بعد از آن امارات، فلسطسن، فلسطین اشغالی، عربستان صعودی، عمان، لبنان، و قرقیزستان با بحران بیشاری نسبت به کشور عزیزمان ایران مواجه هستند.

بحران جهانی آب موضوعی غیر قابل انکار است و دیر یا سریع تمام کشورهای دنیا درگیر ایت بحران خواهد شد لذا بایستی از هم اکنون اوضاع منابع آبی در کل دنیا سرو سامان پیدا کند.

هشداری از جنس حیات

واژه های کلیدی: ایران | جمعیت | منابع | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz