cantinas ایران فرهنگ انیمیشن انیمیشن

cantinas: ایران فرهنگ انیمیشن انیمیشن روزنامه دیرین دیرین خبر زیر ذره بین

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی افزایش ارزش سهام عدالت واگذار شده است به مشمولان طی 10 سال گذشته

بنابر اعلام شرکت شخصی سازی ارزش روز سهام واگذار شده است زیاد از ارزش مقطع واگذاری و تقریباً دو برابر آن است.

افزایش ارزش سهام عدالت واگذار شده است به مشمولان طی 10 سال گذشته

افزایش ارزش سهام عدالت واگذار شده است به مشمولان طی 10 سال گذشته

عبارات مهم : قانون

بنابر اعلام شرکت شخصی سازی ارزش روز سهام واگذار شده است زیاد از ارزش مقطع واگذاری و تقریباً دو برابر آن است.

به گزارش ایلنا، شرکت شخصی سازی طی اطلاعیه ای در تصویر العمل به مطلب منتشره در یکی از رسانه ها، بیان کرد که ارزش سهام عدالت واگذاری به مشمولان، به حدود دو برابر وقت واگذاری، زیاد کردن یافته است.

افزایش ارزش سهام عدالت واگذار شده است به مشمولان طی 10 سال گذشته

در این اطلاعیه که در پاسخ به مطلب انتشار یافته مورخ 21 آبان ماه 1396 روزنامه رسالت با عنوان “سلب و نقض حق شهروندی میلیون ها نفری” به قلم غلامرضا انبارلویی صادر شده است هست، می خوانیم:

به موجب آئین نامه اجرایی توزیع سهام عدالت عنوان تصویب نامه مورخ 29/1/ 1388 شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و همچنین مصوبه مورخ بیستم اسفند 90 این شورا، که همه ساله در قوانین بودجه سنواتی نیز مورد تاکید قرار گرفته است و در حال حاضر هم به عنوان ماده (2) جزء احکام دائمی قانون الحاق (2) هست، «سازمان شخصی سازی از سال 1388 تا کنون مسئولیت وصول سود شرکتهای سرمایه پذیر سهام عدالت را به عنوان اقساط سهام واگذار شده است و واریز آن به حساب خزانه بر عهده داشته است و شرکتهای موجود در سبد سهام عدالت مکلف گردیده اند تا سود سهام عدالت تقسیم شده است مجامع عمومی و عادی سالیانه خود را تا تسویه حساب کامل اقساط به شرکت شخصی سازی پرداخت نمایند.

بنابر اعلام شرکت شخصی سازی ارزش روز سهام واگذار شده است زیاد از ارزش مقطع واگذاری و تقریباً دو برابر آن است.

همچنین بر اساس تصویب نامه جلسه مورخ شانزدهم آبان 89 هیأت وزیران، «دستگاه های اجرائی مربوط که تا قبل از واگذاری، مسئولیت اعمال مالکیت و مدیریت شرکتهای سرمایه پذیر سهام عدالت را بر عهده داشته اند، صرفاً تا وقت آزاد سازی سهام به عنوان نماینده دولت تعیین شده است اند.

علاوه بر این به موجب تصویب نامه جلسه مورخ دوم اسفند 95شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، «سازمان شخصی سازی مکلف گردیده است تا وقت آزاد سازی سهام عدالت، سود سهام مربوط به طرح توزیع سهام عدالت را از شرکتهای سرمایه پذیر وصول و متناسب با میزان سهم قابل تخصیص به هر فرد، نسبت به پرداخت سود به مشمولین طرح یاد شده است اقدام نماید». ضمنا به موجب تصویب نامه جلسه مورخ 16 آبان 96 شورای مذکور، «مسئولیت نظارت بر شرکتهای سرمایه پذیر طرح توزیع سهام عدالت از طریق اجرای حکم بند “ب” ماده (25) قانون برنامه ششم توسعه»، به شرکت شخصی سازی سپرده شده است است.

بنابراین از سال 1388 مسئولیت دریافت سود شرکتهای سرمایه پذیر سهام عدالت و وظیفه نظارت بر این شرکتها، بر عهده شرکت شخصی سازی؛ و از سال 1389 تا کنون اداره شرکتهای مذکور و حضور در مجامع آنها بر عهده دستگاه اجرائی مربوطه هست، لذا بر خلاف آنچه که در متن منتشره فوق آمده هست؛ از سال 1388 تا کنون شرکتهای سرمایه گذاری استانی هیچگونه مسئولیتی در خصوص اداره شرکتهای سرمایه پذیر سهام عدالت و یا دریافت و توزیع سود سهام این شرکتها، بر عهده نداشته اند.

افزایش ارزش سهام عدالت واگذار شده است به مشمولان طی 10 سال گذشته

به موجب مواد 34 الی 38 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و همچنین براساس آئین نامه اجرایی توزیع سهام عدالت عنوان تصویب نامه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و اصلاحیه های بعدی این آئین نامه در جلسات مورخ 15 آبان 95 و سوم مهر 96 این شورا، یکی از نکات مهم حاکم بر فرآیند توزیع سود سهام عدالت، به شرح زیر است:

به هر فرد مشمول سهام عدالت 1.000.000 تومان و به هر خانوار تا سقف 5.000.000 تومان سهم تخصیص داده شده است می یابد لیکن ثمن معامله از محل سود هر سال شرکت های واگذار شده است تسویه خواهد شد.

بنابر اعلام شرکت شخصی سازی ارزش روز سهام واگذار شده است زیاد از ارزش مقطع واگذاری و تقریباً دو برابر آن است.

در صورتی که در آخر دوره تقسیط ( دوره محاسبه اقساط سهام عدالت با لحاظ سال مالی شرکت های سرمایه پذیر، حداکثر ده دوره مالی از تاریخ اول فروردین 85 تا آخر نیمه اول سال 1395 تعیین می شود)، بهای سهام مورد واگذاری به طور کامل تسویه نشده باشد، مشمولان می توانند حداکثر تا آخر مهر ماه 1396، رأساً نسبت به پرداخت بدهی و تسویه حساب سهام مورد خریداری اقدام کنند. در هر صورت صرفا به میزان مبلغ بدهی تسویه شده، سهام به مشمولان تعلق می گیرد.

ضمناً به موجب مصوبات شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، شرکت شخصی سازی مکلف گردیده است نسبت به تنظیم و ارائه صورتحساب تسویه اقساط به مشمولان، بعد از آخر دوره اقساط اقدام کند.

افزایش ارزش سهام عدالت واگذار شده است به مشمولان طی 10 سال گذشته

ضمنا یادآوری می شود، کلیه محاسبات به ارزش مقطع واگذاری انجام یافته هست، بنابراین طبیعتا ارزش روز سهام واگذار شده است زیاد از ارزش مقطع واگذاری و تقریباً دو برابر این ارزش است.

علاوه بر موارد فوق الاشاره، شایان ذکر است کلیه مصوبات شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی و هیات وزیران عینا در جهت مفاد قانون ابلاغ شده است است و تا کنون مورد ایراد نهاد نظارتی قانونگذار قرار نگرفته هست. بنابراین کلیه این مصوبات جهت شرکت شخصی سازی مورد نیاز الاجراء است.

واژه های کلیدی: قانون | تسویه حساب | سهام عدالت | قانون اساسی | سرمایه گذاری | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz