cantinas ایران فرهنگ انیمیشن انیمیشن

cantinas: ایران فرهنگ انیمیشن انیمیشن روزنامه دیرین دیرین خبر زیر ذره بین

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی شبکه عصبی تازه صداها را مانند انسان پردازش می کند

محققان دانشگاه ام آی تی آمریکا (MIT) با استفاده از فناوری یادگیری ماشین شبکه عصبی جدیدی را ساختند که عملکرد انسان را در رابطه با پردازش صوت شبیه سازی می کند.

شبکه عصبی تازه صداها را مانند انسان پردازش می کند

شبکه عصبی تازه صداها را مانند انسان پردازش می کند

عبارات مهم : سیستم

محققان دانشگاه ام آی تی آمریکا (MIT) با استفاده از فناوری یادگیری ماشین شبکه عصبی جدیدی را ساختند که عملکرد انسان را در رابطه با پردازش صوت شبیه سازی می کند.

به گزارش ایرنا از پایگاه خبری ساینس دیلی، این شبکه عصبی از چندین لایه پردازش اطلاعات تشکیل شده است که توانایی آماده سازی حجم زیادی از اطلاعات را جهت انجام تکالیف خاص دارند.

این تحقیقات نشان می دهد که کورتکس شنوایی انسان مانند کورتکس بینایی دارای یک ساختار سلسله مراتبی هست. در چنین ساختاری داده های ملموس وارد یک جریان آماده سازی چند مرحله ای می شوند.

شبکه عصبی تازه صداها را مانند انسان پردازش می کند

محققان این شبکه عصبی را جهت انجام دو وظیفه آموزش دادند که یکی در رابطه با پردازش موسیقی و دیگری پردازش صدای انسان بود. جهت پردازش صدای انسان از چند هزار قطعه صدای دو ثانیه ای از صحبت کردن افراد متفاوت استفاده شد. در این مرحله، وظیفه سیستم شناسایی واژه ای بود که در وسط قطعه صوتی گفته می شد.

در خصوص پردازش موسیقی وظیفه سیستم، شناسایی سبک قطعات دوثانیه ای موسیقی بود. جهت واقعی شدن شرایط آزمایش، هر قطعه موسیقی به همراه نویزی در بعد زمینه جهت سیستم پخش شد.

محققان دانشگاه ام آی تی آمریکا (MIT) با استفاده از فناوری یادگیری ماشین شبکه عصبی جدیدی را ساختند که عملکرد انسان را در رابطه با پردازش صوت شبیه سازی می کند.

محققان بعد از آزمایشات متعدد دریافتند مدل آن ها یاد گرفته است که تکالیف خود را دقیقا مانند یک انسان انجام دهد.

این مدل به گونه ای است که می توان واحدهای پردازشی آن را به روش های مختلفی با یکدیگر ادغام کرد و با ایجاد ساختارهای تازه عملکرد آن را تحت تاثیر قرار داد.

به اعتقاد محققان عملکرد این مدل در طول وقت بهتر خواهد شد. در واقع محققان امیدوارند با آموزش عمومات به این مدل بتوانند آن را به گونه ای آماده کنند که بتواند صداهای تازه را نیز به درستی تشخیص دهند.گزارش کامل این تحقیقات در نشریه Neuron انتشار یافته است.

شبکه عصبی تازه صداها را مانند انسان پردازش می کند

واژه های کلیدی: سیستم | محققان | موسیقی | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz